Na úvod

  2004
 • Plynofikácia kongeneračného zdroja - SPP a.s., Bratislava
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne - COOP JEDNOTA, Revúca
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne - ZŠ Železničná, Košice
 • 2003
 • TEKO-R s.r.o. Rožňava - Rekonštrukcia K-107 a K-113
 • Slovnaft a.s. Terminál V.Kapušany - NT plynová kotolňa
 • Plynofikácia obce Zemplín
 • Plynofikácia obce Ladmovce
 • Plynofikácia obce Viničky
 • 2002
 • FN L. Pasteura, Košice (kongenerácia)
 • ČOV Lučenec (BIO+ZP)
 • Plynofikácia obce Veľká Trňa
 • 2001
 • OÚ Revúca - ZŠ Lubeník
 • OÚ Revúca - ZŠ Mierová
 • Prakopríruby Prakovce
 • Krematórium Košice
 • Plynofikácia obce Streda nad Bodrogom
 • 2000
 • Europapier Košice
 • Hydina Kežmarok
 • Sp. Tomašovce - vykurovanie
 • Plynofikácia obce Streda nad Bodrogom
 • 1999
 • Hotel Kontakt Stará Lesná (+kongenerácia)
 • K-122, TEKO-R Rožňava
 • Domov dôchodcov - Kachnec
 • Plynofikácia obce Malý Kamenec
 • 1998
 • K-110 - B.P. Bardejov (kongenerácia)
 • ŽSR RD Haniska - 13 kotolní
 • Plynofikácia obce Velký Kamenec
 • 1997
 • Centrálna kotolňa - B.P. Michalovce
 • Tesla Stropkov
 • ZŠ - Hatalov
 • Plynofikácia obce Nižná Slaná
 • 1996
 • Mincovňa Kremnica
 • Centrálna kotolňa B.P. Trebišov
 • SPOJE - Hotel POŠTÁR - Z. Šírava
 • Plynofikácia obce Nižná Slaná